UnivIS

Dr. J. Michael Fried, Akad. Dir.

  • Organization: Department Mathematik
  • Working group: Lehrstuhl für Angewandte Mathematik (Wissenschaftliches Rechnen) (Prof. Dr. Bänsch)
  • Phone number: +49 9131 85-67196
  • Email: fried@math.fau.de