UnivIS

PD Dr. Florian Frank

  • Organization: Department Mathematik
  • Working group: Lehrstuhl für Angewandte Mathematik (Wissenschaftliches Rechnen) (Prof. Dr. Bänsch)
  • Email: florian.frank@fau.de
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg